JVC lại bị nhắc nhở về vi phạm công bố thông tin

ngày 19/12/2015

Ngày 17/12, Sở GDCK TP. HCM đã ra thông báo nhắc nhở lần 2 đối với CTCP Thiết bị Y tết Việt Nhật (JVC) về việc chậm nột Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất soát xét bán niên năm 2015 (từ 01/04/2015 đến 29/11/2015).

JVC lại bị nhắc nhở về vi phạm công bố thông tin

Trước đó, ngày 2/12, HOSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Công ty vì chậm nộpBáo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất soát xét bán niên năm 2015.

Sau đó, JVC đã có văn bản giải trình về việc này. Theo JVC, ngày 19/11, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã thông qua nội dung về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

Theo đó, ngày 23/11/2015, JVC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2015 và dự kiến việc công bố cáo tài chính sẽ được thực hiện trước ngày 10/12/2015.

Tuy nhiên, đến 16/12, HOSE vẫn chưa có báo cáo nào của JVC.

Được biệt, từ đầu năm 2015 đến nay, JVC đã 8 lần vi phạm về vấn đề công bố thông tin và HOSE cũng đã một lần ban hành quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán