MobiFone có 28 công ty phụ thuộc, công ty con và công ty liên kết

ngày 26/01/2015

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định số 80/QĐ-BTTTT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

MobiFone có 28 công ty phụ thuộc, công ty con và công ty liên kết

Theo đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt MobiFone) có tên giao dịch quốc tế MobiFone Corporation, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

MobiFone có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, do Nhà nước làm chủ sở hữu và Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với MobiFone.

Ngành nghề kinh doanh chính của MobiFone bao gồm: Đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và truyền thông đa phương tiện; Sản xuất, lắp ráp, xuất nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Bảo trì, sửa chữa thiết bị chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

Cũng theo Quyết định này, MobiFone sẽ có 21 đơn vị hạch toán phụ thuộc của 3 khối kinh doanh (9 Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực, 3 Trung tâm gồm: Viễn thông Quốc tế MobiFone, Dich vụ đa phương tiên và giá trị gia tăng MobiFone, Công nghệ Thông tin MobiFone), khối mạng lưới (5 Trung tâm) và các đơn vị khác (3 Trung tâm).

MobiFone còn có 3 Công ty mà MobiFone năm giữ trên 50% vốn điều lệ, giữ quyền chi phói gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global), Công ty Cổ phần Dịch vụ gia tăng MobiFone (MobiFone Plus) và Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (MobiFone Servise).

Đồng thời, MobiFone còn có sở hữu cổ phần trong các Công ty như: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông, Công ty Cổ phần Quảng cáo – Truyền thông Đa phương tiện, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Trong Quyết định cũng nêu rõ: Quyền và nghĩa vụ của MobiFone; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu với MobiFone; Tổ chức quản lý của MobiFone...

Nguồn Tin nhanh chứng khoán