Năm 2015, SAM ước hoàn thành chưa tới 60% kế hoạch lợi nhuận

ngày 18/12/2015

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – sàn HOSE) đã thông qua kết quả kinh doanh ước đạt trong năm 2015.

Năm 2015, SAM ước hoàn thành chưa tới 60% kế hoạch lợi nhuận

Cụ thể, SAM ước doanh thu đạt 2.209,54 tỷ đồng, vượt 39,19% kế hoạch năm (1.587,4 tỷ đồng) và tăng 57% so với năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ dây và cáp chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước đạt 1.841 tỷ đồng, vượt 47,28% kế hoạch năm và gấp gần 2,4 lần so với năm ngoái.

Lợi nhuận cả năm SAM ước đạt 58,77 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 57,79% kế hoạch năm (101,7 tỷ đồng) và giảm 27,5% so với năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận từ dây và cáp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 42,68 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 53,35% kế hoạch năm; trong khi, lợi nhuận từ bất động sản đạt 15,07 tỷ đồng, vượt 11,66% kế hoạch năm và gấp tới 4,8 lần so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng giao Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 và có báo cáo trong tháng này; đồng thời, yêu cầu Ban giám đốc khai thác hiệu quả tốt nhất khi khách sạn 5 sao Sacom Tuyền Lâm đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Sau phiên tăng nhẹ hôm qua, SAM đã trả lại những gì có được khi giảm 1 bước giá trong phiên sáng 17/12. Sau hơn 90 phút giao dịch của phiên sáng, SAM giảm 100 đồng (-1,2%) xuống 8.400 đồng/CP và khớp 0,22 triệu đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán