Ngày 30/8, trao Giải thưởng 10 doanh nhân Sao Đỏ 2014

Ngày 30/8, 10 doanh nhân Sao Đỏ và 90 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 sẽ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. 

Ngày 30/8, trao Giải thưởng 10 doanh nhân Sao Đỏ 2014

Các doanh nhân này được lựa chọn từ 138 hồ sơ doanh nhân trẻ tiêu biểu do 37 tỉnh, thành phố đề cử.

Đây là lần đầu tiên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiến hành bình chọn Top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu, thay cho việc bình chọn 10 doanh nhân Sao Đỏ đã được tổ chức từ năm 1999.

Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần, cùng với nhiệm kỳ Đại hội của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, dành cho các doanh nhân không quá 45 tuổi, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Việt Nam…

Theo Khánh An
baodautu.vn

{fcomment}