Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp

ngày 28/04/2020

Thực chất, đây là xóa nghĩa vụ của người nộp thuế, là khoản tiền trên danh nghĩa, không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước (NSNN). Việc xóa nợ đối với khoản chậm nộp, phạt chậm nộp, còn nợ gốc vẫn khoanh lại, một mặt không làm thất thu ngân sách, mặt khác góp phần làm lành mạnh tài chính, bởi nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ không phản ánh thực chất tình hình tài chính vì ngoài số tiền nợ gốc, nợ thuế khó đòi chủ yếu là tiền phạt nộp chậm. Việc xóa nợ thuế là cần thiết cho việc bảo đảm cơ cấu ngân sách, góp phần lành mạnh, minh bạch tài chính quốc gia.

Hướng dẫn thủ tục hành chính thuế. Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo nghị quyết, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1-7-2020, mà không còn khả năng nộp NSNN và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

Thứ hai, người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể;

Thứ ba, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

Thứ tư, người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Thứ năm, người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh…

Thứ sáu, người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thứ bảy, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

Các đối tượng nêu trên được khoanh nợ và xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1-7-2020, nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 94/2019/QH14.

Về nguyên tắc xử lý nợ, nghị quyết quy định: bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, giám sát của người dân; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ỳ, nợ thuế. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ và thu vào NSNN khoản nợ đã được xóa.

Việc xóa nợ không còn khả năng thu vào ngân sách giúp giảm chi phí, vật lực, nhân lực tham gia theo dõi, quản lý những khoản nợ không còn đối tượng để thu, giúp cơ quan thuế có điều kiện tập trung nguồn lực vào việc quản lý và đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu, tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong quản lý thuế, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách.


Nguồn: Báo An Giang