Envoy lên tiếng: PNC vẫn sở hữu 20% vốn tại Megastar

ngày 23/07/2015

Đối tác liên doanh là Envoy Media Partners xác nhận, tỷ lệ vốn góp của PNC trong Công ty  liên doanh TNHH Truyền thông Megastar (nay là CJ CGV Việt Nam) là 20% vốn điều lệ và việc góp vốn liên doanh giữa các bên là hoàn toàn phù hợp.

Envoy lên tiếng: PNC vẫn sở hữu 20% vốn tại Megastar

Trước những thông tin xoay quanh phần vốn góp của CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) tại công ty liên doanh TNHH truyền thông Megastar (nay là CJ CGV Việt Nam) là 10% hay 20%; khoản vay 7 triệu USD có khiến PNC mất quyền kiểm soát công ty… Mới đây, CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) và Công ty Envoy Media Partners cùng đưa một thông cáo chung liên quan đến liên doanh này.

Cụ thể, trong thông cáo ghi rõ, khi Megastar được phép tăng vốn điều lệ, do khó khăn về vốn nên ĐHCĐ và HĐQT PNC đã chấp thuận việc chuyền góp vốn lại cho đối tác. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước cấp thẩm quyền đã không chấp thuận việc chuyển quyền góp vốn giữa PNC và Envoy, do vậy, thỏa thuận này đã không thể thưc hiện được. Do đó, PNC hoàn toàn có quyền hợp pháp tiếp tục năm giữ 20% vốn điều lệ của Megastar.

Năm 2011, Công ty CJ CGV Hàn Quốc mua lại 92% vốn Envoy và tiếp tục duy trì quan hệ liên doanh với PNC. Năm 2014, Megastar đổi tên thành CJ CGV Việt Nam. Theo giấy chứng nhận đầu tư của CGV Việt Nam hiện nay, PNC vẫn đang chiếm giữ 20% VĐL công ty này.

Theo đó, bà Phan Thị Lệ, Chủ tịch HĐQT PNC và ông Dong Won Kwak, Tổng giám đốc Envoy chính thức công bố và xác nhận trong thông cáo chung, việc góp vốn liên doanh giữa các bên là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên theo Hợp đồng liên doanh và điều lệ.

Xác nhận rằng tỷ lệ vốn góp của PNC trong liên doanh CGV Việt Nam là 20%. Khoản vốn mà Envoy nộp thay PNC thuộc sở hữu của PNC. Theo đó, PNC đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn vào liên doanh.

Theo thông cáo, trong quá trình liên doanh, Envoy xác nhận, PNC chưa chuyển nhượng bất kỳ khoản vốn góp nào trong liên doanh cho bất kỳ chủ thể nào khác, kể cả cho NĐT

Đối với hợp đồng vay 7 triệu USD, Envoy đã thông qua Tập đoàn CJ Hàn Quốc, giới thiệu CJI để PNC vay khoản nợ này với lãi suất 4%/năm.

Theo đó, đây chỉ là hợp đồng vay chứ không phải chuyển nhượng vốn góp và PNC chưa từng từ bỏ bất kỳ quyền sở hữu vốn góp trong liên doanh. Do là hợp đồng vay nên các quyền lợi của NĐT trong nước vẫn được đảm bảo, giá trị vốn mỗi bên được ghi nhận đầy đủ trong BCTC và trong kết quả kiểm toán của CGV Việt Nam và của từng bên tham gia liên doanh.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản về việc tạm thời chưa công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đối với cổ phiếu PNC của CTCP Văn hóa Phương Nam.

Lý do được HOSE đưa ra là vào ngày 16/7, PNC đã tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2 năm 2015, nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 61% cổ phần tham dự ĐHCĐ đã không đồng ý tiếp tục ủy quyền cho HĐQT PNC trong việc phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Do đó, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HĐQT sau khi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 đúng quy định, HOSE sẽ xin ý kiến của UBCK về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này và tạm thời chưa công bố thông tin cho đến khi có ý kiến chính thức từ UBCK.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán