Nhiệt điện Đông Triều sớm cán đích lợi nhuận

ngày 15/12/2015

Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin cho thấy, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015. 

Nhiệt điện Đông Triều sớm cán đích lợi nhuận

Cụ thể sản lượng điện sản xuất đạt hơn 2,7 tỷ kWh, sản lượng điện thương phẩm bán cho EVN đạt hơn 2,4 tỷ kWh, doanh thu đạt trên 3.500 tỷ đồng.

Năm nay là năm thứ ba Nhiệt điện Đông Triều - Vinacomin thực hiện đạt vượt mức kế hoạch nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, cho dù năm nay, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhu cầu điện năng của nền kinh tế tăng trưởng chậm, trong khi có nhiều nguồn điện mới được đưa vào vận hành.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán