OCB chuẩn bị tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng

ngày 23/11/2014

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ từ 3.234 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng theo phương án được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua.

OCB chuẩn bị tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng

Trường hợp việc phát hành cổ phần để tăng vốn dẫn đến cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, OCB phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật và OCB đang chuẩn bị tăng vốn.

Hôm nay (21/11), OCB tiến hành ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán vàng miếng.

Thùy Vinh

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}