PHR đặt kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong quý III

ngày 29/07/2015

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) cho biết, trong quý III/2015, Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu kinh doanh cao su 256 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.

PHR đặt kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong quý III

Kế hoạch này dựa trên các chỉ tiêu như sản lượng cao su khai thác 4.984 tấn, thu mua 3.200 tấn và chế biến 8.184 tấn mủ quy khô, cùng với đó là sản lượng tiêu thụ khoảng 8.000 tấn mủ với giá bình quân 32 triệu đồng/tấn.

Trong thời gian này, PHR sẽ ủy quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Dự án Thủy điện Ngọc Linh. Ngoài ra, PHR sẽ bảo lãnh cho công ty con là Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Phnôm Pênh.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, PHR đạt tổng doanh thu gần 438 tỷ đồng, hoàn thành 39,21% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 75,44 tỷ đồng và 60,77 tỷ đồng, hoàn thành trên 52% kế hoạch năm. Trong đó, công ty con CTCP Cao su Trường Phát mang lại 172,25 tỷ đồng doanh thu và 7,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán