Hai quỹ của Techcom Capital đều có NAV tăng

ngày 09/10/2015

Cả hai quỹ mở chuyên đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu do Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) quản lý đều có giá trị tài sản ròng (NAV) tăng. 

Hai quỹ của Techcom Capital đều có NAV tăng

Cụ thể, NAV của một đơn vị Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) tại ngày định giá 7/10 tăng 2,16% so với kỳ định giá trước. Tại kỳ định giá gần nhất, NAV của một đơn vị Quỹ Đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) tăng nhẹ 0,75% so vớikỳ trước.

Quỹ TCEF tập trung đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành, hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn. Quỹ TCBF tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp của các công ty lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán