Tăng giá bán buôn điện, người dùng có bị ảnh hưởng?

ngày 18/05/2016

Giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các đơn vị trực thuộc trong năm 2016 sẽ tăng thêm từ 2-5%.

Tuy nhiên, EVN khẳng định, mức giá bán buôn tăng sẽ không ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện tới tay người tiêu dùng trong năm 2016.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1797 quy định về khung giá bán buôn điện của EVN cho các Tổng công ty điện lực năm 2016. Theo đó, so với bảng giá năm 2015, giá bán buôn điện của các Tổng công ty điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2016 sẽ tăng thêm từ 2-5%.

Cụ thể, giá bán buôn điện năm 2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tối thiểu là 1.107 đồng/kWh, giá bán tối đa là 1.172 đồng/kWh. Tương tự, Tổng công ty Điện lực miền Nam là 1.310 - 1.200 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Hà Nội là 1.360 - 1.422 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh là 1.508 - 1.562 đồng/kWh (giá bán buôn tối thiểu - giá bán buôn tối đa).

Tổng công ty Điện lực Miền Trung tăng mạnh nhất với mức tăng 5%, từ mức 1.135 đồng/kWh lên 1.200 đồng/kWh với mức giá tối đa, từ 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh đối với mức giá tối thiểu.

Tăng giá bán buôn điện, người dùng có bị ảnh hưởng? - 1

Khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực tăng thêm từ 2-5% trong năm 2016

Theo văn bản của Bộ Công Thương, căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định trên, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2016.

Với mức giá bán buôn điện tăng từ 2-5% lần này liệu có ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện sinh hoạt trong năm 2016?

Trả lời băn khoăn này, đại diện EVN khẳng định, mức giá bán buôn điện tăng không ảnh hưởng tới mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của người tiêu dùng điện.

Theo vị này, đây là quy định vẫn được Bộ Công thương ban hành hàng năm và quy định này không làm ảnh hưởng tới mức giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Lãnh đạo EVN cũng khẳng định, tập đoàn không có kế hoạch điều chỉnh giá bán lẻ điện trong năm 2016.

Nguồn 24h