Techcombank đạt lợi nhuận 2014 dự kiến là 1.417 tỷ đồng

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tình hình kinh doanh năm 2014. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2014 dự kiến đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,35% so với năm 2013 và vượt gần 120% kế hoạch năm.

Techcombank đạt lợi nhuận 2014 dự kiến là 1.417 tỷ đồng

Cho đến khi báo cáo kết quả hoạt động đầy đủ và được kiểm toán của Ngân hàng được chính thức công bố cuối tháng 3 năm 2015, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank năm 2014 dự kiến đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,35% so với năm 2013 và vượt gần 120% kế hoạch năm.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 25,83% so với năm trước. Ngân hàng đã tiếp tục duy trì đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện một số sáng kiến nhằm tiết giảm chi phí một cách bền vững…

Tổng thu nhập tăng trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát hợp lý đã giúp tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) giảm mạnh từ 60% trong năm 2013 xuống 48% trong năm 2014.

Tổng tài sản của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2014 tăng 10,71% trong năm, đạt 175.915 tỷ đồng tương đương 103% kế hoạch năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,65%, cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của NHNN.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2014 đạt 80.308 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2013; Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức 61,1%. Đáng chú ý, nhờ việc thực hiện các sáng kiến xử lý nợ xấu kết hợp với việc tiếp tục cải tiến các chính sách quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời thận trọng trong trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã giảm mạnh về 2,38%.

Huy động vốn từ dân cư tăng 9,55% và đạt 131.438 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014. Techcombank tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch với tổng số 313 chi nhánh, phòng giao dịch, 1.231 ATM. Ngân hàng cũng tiên phong phát triển những kênh bán hàng hiện đại nhằm gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng như ứng dụng F@st Mobile với tiện ích chuyển tiền nhanh chóng qua mạng xã hội.

Hiện tại, Ngân hàng đã tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân tương đối lớn từ 3,3 triệu khách hàng vào cuối năm 2013 lên 3,7 triệu khách hàng vào cuối năm 2014.

Với những đánh giá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và sự phục hồi của thị trường, trong năm 2015 Techcombank sẽ tiếp tục chủ động đầu tư nâng cao năng lực để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhằm giữ vững vị thế một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán