Tiếp tục giảm lãi suất gói 30.000 tỷ

ngày 09/08/2014

Kéo dài thời hạn cho vay lên 15 năm, tiếp tục hạ lãi suất cho vay, mở rộng ngân hàng thương mại cho vay gói 30.000 tỷ đồng. Các đề xuất này đã được Chính phủ thống nhất, chuẩn bị ban hành Nghị quyết.

Thông tin trên được Bộ Xây dựng nêu ra tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã tổng kết, báo cáo Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản năm 2013, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP theo hướng: kéo dài thời hạn cho vay từ 10 năm lên 15 năm; tiếp tục hạ lãi suất cho vay; mở rộng đối tượng cho vay; mở rộng các ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.

Các đề xuất trên đã được Chính phủ thống nhất, chuẩn bị ban hành Nghị quyết để thực hiện. Tiếp tục đề xuất danh mục cho vay vốn theo Nghị quyết 02, Bộ Xây dựng đã tiếp tục đề xuất doanh mục đợt 6 cho 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang dự án nhà ở xã hội.

Tính đến ngày 30/6, các Ngân hàng thương mại tại Hà Nội đã giải ngân hơn 1.108 tỷ đồng trong gói 30.000 tỷ hỗ trợ cho vay nhà ở, tăng gần 4 lần so với cuối 2013.

Cụ thể, theo số liệu của NHNN chi nhánh Hà Nội, các ngân hàng đã giải ngân cho vay đối với 3.184 khách hàng cá nhân với số tiền 740 tỷ đồng và 5 khách hàng doanh nghiệp với số tiền 368,59 tỷ đồng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, có 992 khách hàng ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng với tổng hạn mức tín dụng cam kết hơn 1.188 tỉ đồng. Trong đó, có 990 khách hàng cá nhân, 2 khách hàng doanh nghiệp. Tổng hạn mức tín dụng được cam kết với 990 khách hàng cá nhân hơn 530 tỉ đồng, 2 khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng cam kết cho vay 658 tỉ đồng.

Đến nay,719 khách hàng được giải ngân với tổng số tiền hơn 563 tỉ đồng, trong đó có có 173 khách hàng cá nhân vay vốn để mua nhà ở xã hội, 544 khách hàng cá nhân vay vốn để mua nhà ở thương mại.

{fcomment}