VIC: 9 tháng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính tăng 82%

Tập đoàn Vingroup – CTCP (mã VIC – HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2014 hợp nhất.

VIC: 9 tháng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính tăng 82%

Theo đó, kết thúc 9 tháng, Vingroup ghi nhận mức tăng trưởng cao khi doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đạt 21.524 tỷ đồng, tăng 86%; lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.427 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2013.

TT

Chỉ tiêu

9 tháng năm 2014

9 tháng năm 2013

% tăng/giảm

1

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

21.524.473.254.899

11.600.520.562.036

86%

2

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính (*)

3.426.830.482.904

1.884.462.329.013

82%

(*) Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính là tổng lợi nhuận sau thuế đã được điều chỉnh trừ đi thu nhập ròng từ hoạt động tài chính, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng vốn cổ phần tại Công ty con phát sinh trong kỳ.

Tính riêng trong quý III, hoạt động kinh doanh của tất cả các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinmec đều đóng góp mạnh mẽ vào mức tăng trưởng doanh thu chung của Tập đoàn.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản chủ yếu được ghi nhận từ việc tiếp tục bàn giao các căn hộ tại 2 dự án Times City và Royal City với tổng giá trị là 6.144 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80% tổng doanh thu quý.

Doanh thu cho thuê trung tâm thương mại/văn phòng đạt 536 tỷ đồng, tăng 46%; doanh thu kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí đạt 581 tỷ đồng, tăng 22%; doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện đạt 187 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2013.

Tại ngày 30/09/2014, tổng tài sản Vingroup đạt 82.792 tỷ đồng, tăng 7.019 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.426 tỷ đồng, tăng 3.955 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013.

Trong tháng 9, uy tín của Tập đoàn Vingroup tiếp tục được nâng cao khi Standard and Poor`s (S&P) - một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập và uy tín nhất thế giới - đã bình chọn Vingroup vào Top 100 công ty hàng đầu ASEAN năm 2014. Đồng thời, Vingroup cũng được Finance Asia bình chọn là “Tổ chức huy động vốn tốt nhất” Việt Nam. Ngày 29/09/2014, Vinpearl Resort Nha Trang một lần nữa được vinh danh “Top 10 Khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam” tại lễ trao “Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2013”.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}