7 tháng, tín phiếu Kho bạc giao dịch hơn 8.000 tỷ đồng

ngày 26/08/2014

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sau 2 năm tín phiếu Kho bạc Nhà nước được đưa lên HNX, tổng giá trị giao dịch đã đạt gần 21.000 tỷ đồng, chiếm gần 2% tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ toàn thị trường. 

7-thang-tin-phieu-kho-bac-giao-dich-hon-8000-ty-dong

Tín phiếu Kho bạc Nhà nước là trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới một năm do Bộ Tài chính phát hành để bù đắp tạm thời Ngân sách Nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ.

Tín phiếu Kho bạc Nhà nước được đưa vào lưu ký tập trung và giao dịch trên thị trường thứ cấp kể từ ngày 24/8/2012. Trong thời gian đó, hoạt động giao dịch tín phiếu đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô giao dịch. Tổng giá trị giao dịch trong 2 năm (24/8/2012-31/7/2014) liên tục tăng trưởng đạt 20.707 tỷ đồng.  

Cụ thể, 4 tháng cuối năm 2012 tổng giá trị giao dịch tín phiếu đạt hơn 909 tỷ đồng, năm 2013 đạt 11.695 tỷ đồng và 7 tháng đầu năm 2014 đạt 8.103 tỷ đồng, đồng thời chiếm hơn 69% so với cả năm 2013. 

Theo báo cáo, giá trị giao dịch tự doanh của các ngân hàng thương mại chiếm trên 75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị giao dịch môi giới của các công ty chứng khoán chiếm khoảng 20% và giá trị giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán khoảng 5%. 

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia tích cực vào việc giao dịch trên thị trường tín phiếu. Cụ thể, 4 tháng cuối năm 2012, giá trị giao dịch bán thông thường của khối ngoại đạt hơn 342 tỷ đồng, giá trị giao dịch mua đạt hơn 587 tỷ đồng.  

Năm 2013, giá trị giao dịch bán thông thường của khối này đạt hơn 6.760 tỷ đồng, giá trị giao dịch mua đạt hơn 2.848 tỷ đồng và 7 tháng đầu năm 2014, giá trị giao dịch bán thông thường của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.142 tỷ đồng, giá trị giao dịch mua đạt hơn 2.188 tỷ đồng.

Tín phiếu Kho bạc Nhà nước là trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới một năm do Bộ Tài chính phát hành để bù đắp tạm thời Ngân sách Nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ. Đây là công cụ chiết khấu điển hình, không có phiếu lãi suất.

Nguồn: Vneconomy.vn

 

{fcomment}