DPM hoàn thành bảo dưỡng tổng thể định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

ngày 23/06/2015

 Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) đã hoàn thành bảo dưỡng tổng thể định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2015. Năm nay, công tác bảo dưỡng nhà máy bắt đầu từ ngày 26/05/2015.

DPM hoàn thành bảo dưỡng tổng thể định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Nhà máy đã chính thức cho ra sản phẩm urea với 100% công suất vào 23h55 ngày 20/06/2015, trước 2 ngày so với kế hoạch đặt ra. Việc hoàn thành vượt tiến độ công tác bảo dưỡng tổng thể đã làm lợi cho DPM hàng chục tỷ đồng và góp phần kịp thời cung ứng phân đạm cho vụ Hè Thu - Mùa mưa 2015.

Được biết, trong vụ Hè Thu - Mùa mưa 2015, nhu cầu phân đạm cho cây trồng cả nước dự kiến hơn 750.000 tấn, trong đó sản lượng Đạm Phú Mỹ do DPM cung cấp là khoảng trên 350.000 tấn.

Sau khi hoạt động trở lại, Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp ra thị trường gần 2.400 tấn/ngày, tương đương 70.000 tấn/tháng. Nhà máy Đạm Phú Mỹ có công suất 800.000 tấn/năm, sử dụng công nghệ tiến tiến hàng đầu của hãng Haldo Topsoe (Đan Mạch) để sản xuất khí moniac và công nghệ sản xuất urea của Hãng Snampogetti (Italy).

DPM đã nhận chứng nhận vận hành xuất sắc Nhà máy Đạm Phú Mỹ từ hãng Haldo Topsoe. Tháng 2/2015, Nhà máy Đạm Phú Mỹ cũng xuất sắc cán đích 8 triệu tấn sản lượng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán