IFC cung cấp 10 triệu USD cho TPBank hỗ trợ doanh nghiệp trong nước

ngày 18/12/2015

IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), sẽ cung cấp hạn mức tài trợ thương mại 10 triệu USD cho TPBank để ngân hàng này tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.

IFC cung cấp 10 triệu USD cho TPBank hỗ trợ doanh nghiệp trong nước

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu của IFC (GTFP), hạn mức này giúp TPBank tăng cường năng lực bảo lãnh rủi ro thanh toán khi tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tiếp cận mạng lưới toàn cầu nhằm đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng.

Mạng lưới này sẽ góp phần thúc đẩy giao dịch tại các thị trường còn nhiều rủi ro, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm tài trợ thương mại, và thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với các đối tác mới trong khi vẫn bảo đảm mức rủi ro thấp.

“Hạn mức tài trợ thương mại của IFC dành cho TPBank sẽ tạo điều kiện cho SMEs trong nước tăng thị phần thương mại toàn cầu”, ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào nói.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán