Ký kết hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank

ngày 23/05/2015

Chiều ngày 22/5/2015 tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết Hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank và thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex.

Ký kết hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Thông tin từ VietinBank cho biết, với vai trò là NHTM hàng đầu, giữ vai trò chủ lực, chủ đạo trong hệ thống NHTM tại Việt Nam, VietinBank đã, đang và sẽ hỗ trợ hết sức, có hiệu quả cho các NHTM nhằm nâng cao năng lực tài chính, uy tín, thương hiệu và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, khách hàng sau quá trình tái cơ cấu, góp phần ổn định hệ thống NHTM trong nước.

Theo đó, giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank có thể được xem như một trong những giao dịch điển hình của quá trình triển khai Đề án 254 về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, thể hiện quyết tâm cao của VietinBank trong việc thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, NHNN nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; khẳng định vai trò là ngân hàng tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương đúng đắn của Chính phủ và NHNN Việt Nam để ổn định và phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. Sau một thời gian nghiên cứu và tích cực triển khai giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, được sự ủng hộ của các cổ đông, các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là NHNN, ngày 14/4/2015, Đại hội đồng cổ đông VietinBank và PG Bank đã chính thức thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

Giao dịch sáp nhập sẽ hình thành một TCTD với quy mô và tiềm lực tài chính lớn mạnh hơn trên mọi phương diện về tài sản, vốn chủ sở hữu, quy mô, hệ thống mạng lưới, hệ thống cơ sở khách hàng, giúp VietinBank nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở thành ngân hàng có quy mô, chất lượng hoạt động tương đương với các ngân hàng trong khu vực, xứng đáng với iềm tin và nhiệm vụ Thống đốc, Ban lãnh đạo NHNN giao phó.

VietinBank kỳ vọng giao dịch sáp nhập sẽ mang lại nhiều giá trị thặng dư, có tính ổn định lâu dài cho người gửi tiền, người lao động và cổ đông của hai ngân hàng. Đối với khách hàng, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp đối với khách hàng hai bên đều được đảm bảo tối đa và thừa kế bởi ngân hàng sáp nhập. Khách hàng hiện tại của VietinBank và nhóm khách hàng mới sẽ có cơ hội lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đa dạng hơn với chất lượng tốt hơn.

"Sau khi sáp nhập, VietinBank cam kết sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PG Bank đối với người gửi tiền theo đúng quy định của pháp luật, quy định của NHNN; đảm bảo tuyệt đối mọi quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền vào PG Bank, cũng như phục vụ tốt nhất, tạo ra nhiều giá trị nhất cho các khách hàng hiện hữu của PG Bank", ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch VietinBank nói.

Đặc biệt, việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank còn có ý nghĩa quan trọng, hướng đến mối quan hệ hợp tác chiến lược, hữu cơ, lâu dài giữa VietinBank và Petrolimex - là cổ đông lớn, góp phần chủ yếu vào việc tạo ưu thế cạnh tranh cho PG Bank trước đây. Đây cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho giao dịch sáp nhập và mang lại hiệu quả tối đa cho VietinBank sau sáp nhập.

Các cam kết hợp tác của hai bên sẽ được quy định chi tiết, cụ thể trong 1 hỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex với hiệu lực tối thiểu 10 năm và không hủy ngang.

Theo đó, VietinBank và Petrolimex cam kết trở thành đối tác chiến lược lâu dài, toàn diện trên mọi mặt hoạt động, cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ cua 2 bên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa, để hỗ trợ, cùng nhau phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, nhàm củng cố vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của các bên trên thị trường.

Nhuệ Mẫn

Nguồn Tin nhanh chứng khoán