Quý I, PVI đạt gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất

ngày 19/05/2015

CTCP PVI (PVI – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Quý I, PVI đạt gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của PVI trong quý I/2015 đạt 2.171,43 tỷ đồng, tăng 17,94% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 1.685 tỷ đồng, hoàn thành 120,2% kế hoạch quý; doanh thu tái bảo hiểm ước đạt 316 tỷ đồng, hoàn thành 200% kế hoạch quý; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính ước đạt 162 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch quý.

Lợi nhuận sau thuế 69,73 tỷ đồng, tăng 52,45% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ gần 76 tỷ đồng, tăng 66,16% cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2015, tiền và các khoản tương đương tiền PVI đạt 1.090,43 tỷ đồng, tăng 50,64% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6.639,72 tỷ đồng, tăng 8,93% so với đầu năm trong khi các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.984,8 tỷ đồng, giảm 13,89% so với đầu năm.

Tài sản dài hạn đạt 3.936,69 tỷ đồng, giảm 8,93% so với đầu năm. Trong đó, bất động sản đầu tư là 1.587,15 tỷ đồng, tăng 77,78% so với đầu năm, các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.937,42 tỷ đồng, giảm 15,72% so với đầu năm.

Giải trình từ PVI cho biết, lợi nhuận sau thuế quý I/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do kết quả kinh doanh từ hoạt động bảo hiểm của các công ty con tăng cao.

Đóng cửa phiên sáng ngày 19/5, PVI tăng 700 đồng lên 17.000 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 211 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán