SD5 và SD4 báo lãi quý III/2014

ngày 28/10/2014

Sở GDCK Hà Nội vừa công bố thêm kết quả kinh doanh quý III/2014 của hai doanh nghiệp họ Sông Đà là CTCP Sông Đà 5 (mã SD5) và CTCP Sông Đà 4 (mã SD4).

SD5 và SD4 báo lãi quý III/2014

Theo báo cáo tài chính của SD4, doanh thu thuần trong quý đạt 183,55 tỷ đồng, tăng 71,54% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 5,2 tỷ đồng, tăng 40,54% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 553,98 tỷ đồng doanh thu và 15,86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 89,27% và 165,66% so với cùng kỳ năm ngoái.

SD4 cho biết, nguyên nhân quý III/2014 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu bán hàng tăng mạnh và nỗ lực trong công tác thu hồi vốn tại các công trình đơn vị thi công.

Trong khi đó, SD5 cũng báo lãi, nhưng giảm đáng kể so với quý III/2013. Cụ thể, trong quý III/2014, doanh thu thuần SD5 đạt 363,71 tỷ đồng, giảm 27,02% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 4,33 tỷ đồng, giảm 41,5% cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm đến hết quý này, doanh thu SD5 đạt 1.492,94 tỷ đồng, tăng 21,49% cùng kỳ và lợi nhuận 13,16 tỷ đồng, giảm hơn 47% so với cùng kỳ.

Theo SD5, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý III/2014 giảm mạnh so với quý III/2013 là do một số công trình Công ty thi công đang bước vào giai đoạn quyết toán. Tại các công trình này doanh thu phát sinh thấp nhưng vẫn phát sinh chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, chi phí hoàn thiện và chi phí quyết toán công trình.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (ngày 27/10), SD4 giảm 400 đồng xuống 10.600 đồng/Cp với khối lượng khớp chỉ 5.000 đơn vị, còn SD5 giảm 600 đồng xuống 11.900 đồng/Cp với khối lượng khớp đạt 139.500 đơn vị.

T.Thanh

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}