Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

ngày 07/10/2014

 Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và một số đơn vị thành viên. 

 

Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

 

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Đường sắt Việt Namvà một số đơn vị thành viên.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2013. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ. Thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành cho rằng, trong công tác tái cơ cấu ngành đường sắt Việt Nam, Ban giám đốc Đường sắt Việt Namđã và đang có những bước đi khẩn trương, cẩn trọng. Qua thanh tra, Tổng công ty sẽ được chỉ rõ những điểm đã làm được, chưa làm được để phục vụ cho mục đích tái cơ cấu một cách toàn diện.

Phong Lan

{fcomment}