Vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

ngày 18/09/2014

 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 25/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. 

Vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước

Theo đó, doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh khi vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký với NHNN.

Cụ thể, đó là các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn; khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay trên là 1 năm; khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Thông tư cũng quy định, NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay trên 10 triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi bên đi vay đặt trụ sở chính thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài có kim ngạch vay đến 10 triệu USD.

Ngoài ra, trường hợp khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc NNHNN xem xét, chấp thuận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2014.

Phong Lan

{fcomment}