VnSteel đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM

ngày 11/11/2015

HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VnSteel) vừa ra nghị quyết về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

VnSteel đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM

Lãnh đạo VnSteel cho biết, 9 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đạt doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2011, VnSteel tiến hành IPO và bán được 39,15 triệu cổ phần, bằng 59% lượng đăng ký chào bán, với mức giá 10.101 đồng/CP.

Vốn điều lệ VnSteel hiện đạt 6.780 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 93,93% cổ phần.

Trong kế hoạch 5 năm tới, VNS đặt chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng bình quân 3%; tổng doanh thu 124.800 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,8%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán