WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

ngày 13/05/2016

Ngày 12/5, Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn khoản vay  trị giá 150 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển quản lý kinh tế và năng lực cạnh tranh lần 3.

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

Khoản vay sẽ hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ và giúp tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động này hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách xuyên suốt 3 trụ cột nhằm giúp Chính phủ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá, trong đó bao gồm cả các chính sách giải quyết nợ xấu, cải cách ngân hàng, quản lý nợ và quản lý kho bạc.

Ngoài ra, hoạt động cũng giúp Chính phủ tăng cường minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công. Tăng cường bộ máy hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và tăng cường quản lý đầu tư công hướng tới nâng cao minh bạch và làm cho môi trường quản lý nhà nước lành mạnh hơn.

Bên cạnh đó, nó cũng giúp Chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh. Giảm gánh nặng hành chính, cải thiện chính sách thuế và mua sắm công, và cải thiện thủ tục hành chính.

Đây là khoản vay do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, cơ quan cho vay các nước thu nhập trung bình của WB cấp. Khoản vay có thời hạn trả nợ 29,5 năm, 10 năm ân hạn. Nguồn Tin nhanh chứng khoán