VietinbankSc: dự kiến tư vấn phát hành trái phiếu hơn 20.000 tỷ đồng

Ông Khổng Phan Đức, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vietinbank (VietinBankSc) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại (11/10), VietinBankSc đã thực hiện thành công 105 hợp đồng tư vấn, trong đó 94 hợp đồng tư vấn truyền thống và 11 hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu, với tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành là 8.628 tỷ đồng.

VietinbankSc: dự kiến tư vấn phát hành trái phiếu hơn 20.000 tỷ đồng

Dự kiến, khối lượng trái phiếu phát hành trong năm 2016 là hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Đức, tận dụng thế mạnh là một đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn truyền thống và có uy tín trên thị trường trong hoạt động thu xếp vốn cho doanh nghiệp, cùng với sự đầu tư xứng đáng cho hoạt động tư vấn M&A, năm 2016, VietinBankSc cũng đã thành công trong việc liên kết các nghiệp vụ tư vấn tạo nên sản phẩm tư vấn trọn gói, toàn diện cung cấp ra thị trường, tiêu biểu như dịch vụ tư vấn LBO (Leveraged buyout) - tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp bằng nguồn vốn vay và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiệp vụ này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị thành viên thường niên 2016, VietinbankSC là 1 trong 15 công ty chứng khoán được HNX vinh danh “Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005 - 2015”.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán