Một số cán bộ của Bộ Nông nghiệp bị cách chức vì sai phạm về tài chính

ngày 27/08/2014

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, Bộ đã kỷ luật cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm về tài chính tại một số cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ.

Một số cán bộ của Bộ Nông nghiệp bị cách chức vì sai phạm về tài chính

Chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Đoàn công tác đã công bố kế hoạch kiểm tra với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Hà Công Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2013, Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục và các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 148 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Qua đó, Thanh tra Bộ đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về kinh tế nộp ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng, giảm trừ hơn 342 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Các tổng cục đã ban hành 3.940 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 5,932 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp cao su và các tổng công ty thuộc Bộ đã phát hiện xử lý thu hồigần 154 tỷđồng; khiển trách 39 cá nhân; kỷ luật hành chính 6 cá nhân; sa thải 1 cá nhân; kỷ luật cách chức 2 cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, mỗi năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý khoảng 10.000 tỷ đồng ngân sách và 5.000 tỷ đồng ngân sách sự nghiệp. Qua thanh tra, Bộđã kỷ luật cách chức, chuyển công tác một số cán bộ sai phạm về tài chính tại một số cục, vụ, trung tâm thuộc Bộ.

Thay mặt Đoàn công tác Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ công bố kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuối giữa cuối tháng 10/2014.

N.T

{fcomment}