Quý I, FPT đạt 645 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 22/04/2015

FPT cho biết, Tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I/2015 với doanh thu hợp nhất 9.564 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế 645 tỷ đồng, tăng 11%, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 1.235 đồng.  

Quý I, FPT đạt 645 tỷ đồng lợi nhuận

Kết quả kinh doanh khả quan trên chủ yếu là nhờ Khối Công nghệ và Khối Phân phối - Bán lẻ. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 1.468 tỷ đồng trong quý I, tăng 37% và lợi nhuận trước thuế 158 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối Phân phối - Bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 6.720 tỷ đồng và 208 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 60%.

Toàn cầu hóa - một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của FPT trong tương lai, tiếp tục thu được kết quả khả quan với doanh thu quý I/2015 tăng 45%, đạt 954 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán